ტესტები

ტესტი: რა იცით დიმიტრი ყიფიანის შესახებ?

„პატიმრობით დავიწყე ცხოვრება და პატიმრობით ვათავებო! უკეთეს ჯილდოს ვერც კი მოვიფიქრებდი! ერთი საუკუნეა, რაც ქართველები ცუდ კაცობისთვის იგზავნებიან ციმბირში და ჯერ იდეურად არავინ დასჯილა და დეე პირველი მერცხალი მე ვიყო!“-  ამბობდა გადასახლების წინ დიმიტრი ყიფიანი, რუსეთის აგრესიის კიდევ ერთი მსხვერპლი.

გააკეთეთ ტესტი და შეამოწმეთ, თუ რა იცით ყიფიანის ცხოვრების შესახებ.

რა იცით დიმიტრი ყიფიანის შესახებ?

1 / 8

რა ფსევდონიმით აქვეყნებდა დიმიტრი ყიფიანი თავის ნაწარმოებებს?

2 / 8

სად დაიბადა დიმიტრი ყიფიანი?

3 / 8

ჩამოთვლილთაგან რომელი საქმიანობას არ ერეოდა დიმიტრი ყიფიანი?

4 / 8

რომელი ქალაქის თავი (მერი) იყო დიმიტრი ყიფიანი?

5 / 8

ვის გადასცეს დიმიტრი ყიფიანის საცხოვრებელი სახლი მისმა მემკვიდრეებმა?

6 / 8

სად მოკლეს დიმიტრი ყიფიანი?

7 / 8

სად არის დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი?

8 / 8

რომელი ლექსი მიუძღვნა აკაკი წერეთელმა დიმიტრი ყიფიანს?

Your score is

The average score is 58%

0%

დატოვეთ კომენტარი